Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar zoeken

Hindrik Roelf Richters

Boven-Smilde Politiek 68876

Geboren

29 dec. 1917
Smilde

Aankomst

26 mei 1944
Dachau

Bevrijd

Dachau
29 apr. 1945

Aanvullingen

Bibliotheek Verzetsmuseum Amsterdam op 9 mei 2022
In het archief van de Stichting Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen is informatie te vinden over het verzetswerk in, onder andere, Smilde. Citaat uit het dossier: Toen het ongedachte eenmaal een voldongen feit was en ons land bezet door de vijand, die al spoedig liet blijken, dat hij niet gekomen was, om ons te beschermen, waren er ook in Smilde gelukkig nog personen, die zich niet lieten misleiden en bedotten. Al spoedig waren er gesprekken te beluisteren, waaruit men kon horen, dat men het er over eens was, dat er iets moest gebeuren. Het eerste symptoon van verzet. Toen dan ook in de nazomer van 1940, "Vrij Nederland" op Smilde verspreid werd, vond het gretige afnemers. Het: was A. Wolting alias "Piet de Boer" die ze op Smilde bracht bij Burg. Berghuis en later bij B. Janssens. Mede was dat de eerste schrede voor ons op de weg naar het georganiseerde illegale werk. Het was de zelfde persoon, die bij ons de stoot gaf tot het bijeenbrengen van een groep mensen tot een organisatie, waaruit later O.B. geboren is. Tegerlijkertijd waren er ook via de Bed. Unie en de B.V.L, mensen aan het werk, om te komen tot een organisatie met vrijwel het zelfde doel als later de O.D. De personen hiervan waren; J.Oosterwijk, J, Ludwig, J.Homan, H, Richters, H.Eleveld en J. Boer.  [ N.B: de groep is verraden - Bibliotheek Verzetsmuseum Amsterdam ] Het gevolg is geweest, dat in het laatst van Sept. 1942, J. Ludwig en 6 Jan. ‘43 de andere vijf heren werden gearresteerd. Na in Assen, Scheveningen en Vught te zijn geweest, zijn ze in Duitsland terecht gekomen, van waar, na de bevrijding H. Richters, J.Homan en H. Eleveld zijn teruggekomen, doch waar de heren Oosterwijk en Ludwig zijn overleden in October 1944 in Dachau, terwijl J. Boer. na de bevrijding, bezweken is in Maastricht. Het archief is toegankelijk via www: archieven.nl/nl/ > Uitgebreid zoeken: Organisatie: NIOD > toegangscode 251a > inventarisnummer 58. De scan van waaruit het citaat is genomen is scan nummer 9
Johannes J. Richters op 6 feb. 2016
Hindrik Roelf (Henk) Richters is overleden 28 augustus 2013. Hij trouwde 29 juli 1948 met Johanna Boeijink (29 maart 1919 - 26 oktober 2002). Er zijn vier kinderen.

Uw aanvulling

Email en telefoonnummer zullen niet openbaar worden gemaakt. Als er mensen zijn die met u in contact willen komen naar aanleiding van uw aanvulling dan kan het Verzetsmuseum u daarvan op de hoogte stellen. U bepaalt zelf of u daarop in wilt gaan.

*
Het Verzetsmuseum wil benadrukken dat opname in het digitaal monument geen eerbetoon inhoudt. De doelstelling van het monument is om een zo compleet mogelijke lijst samen te stellen van alle Nederlanders die in Dachau gevangen hebben gezeten.
Verzetsmuseum Amsterdam behoudt zich het recht voor uw aanvulling te redigeren.