Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar zoeken

ANBI-status

De Stichting Verzetsmuseum en de Stichting Vrienden van het Verzetsmuseum zijn een culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

ANBI

De Stichting Verzetsmuseum en de Stichting Vrienden van het Verzetsmuseum zijn een Culturele ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

Bekijk hier het standaard publicatieformulier van de Belastingdienst.

Stichting Verzetsmuseum Amsterdam
RSIN: 007600677
KVK: 41203952
Plantage Kerklaan 61
1018 CX Amsterdam

Missie

Verzetsmuseum Amsterdam houdt de herinnering levend aan een periode van dictatuur, oorlog, vervolging en verzet in Nederland en de voormalige koloniën tijdens de Tweede Wereldoorlog in een ruime historische context: een recente historische periode die ingrijpende gevolgen had. Het museum behandelt ook antikoloniaal verzet tegen Nederland en legt verbanden naar het heden. Het museum belicht vooral persoonlijke verhalen vanuit verschillende perspectieven, zet daardoor aan tot nadenken, bevordert dialoog en geeft inzicht in de waarde van tolerantie, vrijheid en democratie.

Statutaire doelstellingen

Het  verwerven, beheren, conserveren,  presenteren en toegankelijk maken van een collectie voorwerpen en documenten over bezetting en verzet in het Nederlandse Koninkrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog; het verschaffen van kennis en inzicht daarin; alsmede in actuele tijdverschijnselen die overeenkomsten hebben met de bezettingsgeschiedenis tijdens WOII.   

Organisatie en beloningsbeleid

De stichting ontvangt een beperkte exploitatiesubsidie van de gemeente Amsterdam in het kader van het Kunstenplan. De Stichting Verzetsmuseum Amsterdam heeft een kleine regulier betaalde staf (ca. 10 fte) in dienst, naast ruim 100 vrijwilligers. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van directie en personeel worden bepaald door de Raad van Toezicht en zijn vastgelegd in de Notitie Arbeidsvoorwaarden Verzetsmuseum 2016. Voor de salarissen worden de schalen van de gemeente Amsterdam gevolgd. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. Desgewenst kunnen leden van de Raad van Toezicht de voor het museum gemaakte onkosten op declaratiebasis vergoed krijgen.

Hier kun je het Ondernemingsplan en Jaarverslag downloaden.  In het Jaarverslag staat nadere informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht en een financiële verantwoording. 

Stichting Vrienden van het Verzetsmuseum

Meer over de Stichting Vrienden van het Verzetsmuseum vind je hier.
Bekijk het standaard publicatieformulier van de Belastingdienst met betrekking tot de Stichting Vrienden van het Verzetsmuseum.